Eva Florizoone is maker in hart en nieren. Ze studeerde af in 2015 met een Master in Productontwikkeling. Gezien haar passie voor materialen en makershanden heeft ze aansluitend de Banaba opleiding Meubelontwerp gevolgd. In functie van die opleiding liep ze stage in het decoratelier van Opera Ballet Vlaanderen. Daar voedde ze haar hartstocht voor de podiumkunsten. In 2016 startte Eva haar carrière als technisch decorontwerper bij Opera Ballet Vlaanderen. Recent werkte ze mee aan enkele artistieke projecten buitenshuis, zoals de samenwerking met De Machienerie aan een prestigieuze productie. In SOLA SOLETTA grijpt Eva haar kans als debuut scenograaf het stuk mee op de kaart te zetten. In nauwe samenwerking met regisseur Maribeth Diggle, ontwerpt Eva een scenisch beeld dat vertrekt van de input uit interviews die Maribeth verzamelde omtrent de ondergeschikte rol van vrouwen in opera.

Productie

Functie

Scenografie