lid worden

Lid worden van Transparant kan door storting van 25€ voor gewone leden of 120€ voor steunende leden op rekeningnummer BE21 523080328203 met vermelding LIDGELD 2022-2023.

Als lid wordt u uitgenodigd op avant-premières, als steunend lid op premières.